Wat we doen

 

Wij begeleiden het groeiproces van organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau en wij ondersteunen bij de implementatie door talenten van medewerkers en ondernemers te activeren.


Wij hebben een model ontwikkeld om dit groeiproces te kunnen begeleiden waarmee we efficiënt en effectief aan de slag kunnen gaan met vraagstukken binnen organisaties. Wij trainen, coachen en adviseren organisaties, ondernemers en medewerkers door niet alleen naar een organisatie als geheel te kijken, maar ook naar individuele talenten en teams. Hierdoor kunnen we helpen een veilige, plezierige en een resultaatgerichte werkomgeving te creëren waarin medewerkers en ondernemers optimaal kunnen floreren. Hieronder staan de verschillende fasen uitgelegd die je met ons model gaat doorlopen. 


 

  Verkennings-fase
 

De eerste fase is de verkenningsfase. In deze fase gaan we op zoek naar de behoefte achter de vraag. Dit betekent dat we eerst kritisch gaan kijken naar de behoeften van de organisatie. Sluiten de gewenste resultaten wel aan bij de verzochte aanpak of ligt er een andere behoefte achter de vraag? Dit doen we door in gesprek te gaan met de opdrachtgever(s) en kritische vragen te stellen die aanzetten tot nadenken.


 

  Ontdekkings-fase


In deze fase gaan we van alle medewerkers onderzoeken wat hun Drive is. We willen weten wat de medewerkers moveert en motiveert in het leven en in hun werkzaamheden. Sluit de Drive van de medewerker wel aan bij die van de organisatie en kan er wel gewerkt worden vanuit deze motivatie in de huidige functie? Vervolgens ga je kijken naar de individuele talenten van de medewerkers. Dit noemen we het Besturingssysteem en we gaan onderzoeken of de medewerkers zich bewust zijn van hun talenten en of er gewerkt wordt vanuit hun talenten. Daarnaast onderzoeken we de Software van de medewerkers. Dit betekent dat we onderzoeken welke vaardigheden en kennis ze bezitten. Welke ervaringen hebben de medewerkers opgedaan in hun werkzaamheden en hebben ze de mogelijkheid om deze ook daadwerkelijk in te zetten? Als laatste onderzoeken we de Hardware. Dit betekent dat we in kaart brengen op welk intellectueel niveau de medewerkers functioneren. Ligt dit in lijn met de desbetreffende functie die de medewerker bekleedt en past het bij de maatstaven van de organisatie? Daarnaast kijken we naar beperkingen die aanwezig zijn en die een belemmering kunnen vormen voor een medewerker.


 

  Sherpa-fase


In de derde fase komen we in de Sherpa fase terecht. Sherpa is een Tibetaans volk die je begeleidt in het beklimmen van de Mount Everest. Een Sherpa vertelt je welke routes je kunt volgen en welke consequenties deze hebben. Zo voorziet hij de uitdagingen en de uitkomsten van de verschillende routes en laat hij de uiteindelijke keuze bij de persoon zelf liggen. Dit is ook precies waar deze fase voor staat. In de Sherpa-fase positioneren we onszelf als gids en stellen we onze expertise ter beschikking voor de organisatie en ondernemer om zodoende te faciliteren in het maken van keuzes. Samen onderzoeken we welke uitdagingen er liggen, welke mogelijkheden er zijn en uiteindelijk komen we via co-creatie gezamenlijk tot een fundering voor de uitvoerfase.


  

 Implementatie-fase


De laatste fase staat in het teken van het implementeren van de acties die uit de voorgaande fasen tot stand zijn gekomen. We hebben tactieken opgesteld die ervoor zorgen dat de organisatie van 'Good to Great' gaat groeien. Deze vierde fase van het model staat vooral in het teken van doen! We gaan aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek en implementeren gezamenlijk de nieuwe strategieën. In deze fase staat training, coaching en consulting op de voorgrond en is uitvoeren en implementeren de sleutel tot succes!

Creëren doe je in drie keer - Bedenken, uitvoeren en implementeren  

 

 


Wij zijn nog druk met plannen en bouwen aan de nieuwe webpagina; de data volgen zsm!