Subsidie mogelijk voor duurzame inzetbaarheid


Ben je van plan om in 2017 te werken aan een HRM beleid ter verbetering van de duurzame inzetbaarheid, dan is het mogelijk om voor training, coaching, ondersteuning en adviestrajecten een flinke subsidie te krijgen van Agentschap SZW. Dit valt onder ESF 2014-2020 Duurzame inzetbaarheid.

De aanvraagperiode is opnieuw geopend en wel van 14 tot 25 november.
 

Kort door de bocht

Ga je in 2017 bijvoorbeeld 20.000 euro besteden aan een of meerdere projecten voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van je mensen, dan komt je in aanmerking voor 50% subsidie! De subsidie betreft de advieskosten van een externe adviseur.

Je komt in aanmerking als:

 • Je voldoet aan de doelstelling van ESF 2014-2020 Duurzame inzetbaarheid.
 • Je minstens 2 mensen aan het werk hebt.
 • Het project maximaal 12 maanden gaat duren.

De subsidie betreft de kosten voor:

 • Het verkrijgen van advies met een implementatieplan.
 • Of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.
   

Thema's

Een thema of doelstelling kan er als volgt uit zien:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Kijk hier naar een aantal voorbeeldcases.
 

Doel 

Het doel van duurzame inzetbaarheid is tweeledig:

 1. Happy co-workers die langer en productief aan het werk zijn.
 2. Een beter presterende onderneming.


Dit past als een huis bij de trajecten die wij doen bij ondernemingen. Een gezond HRM beleid dat gericht is op motivatie en competenties, zodat het werkplezier wordt geoptimaliseerd en dus het ziekteverzuim en verloop daalt en de productiviteit stijgt. Een absoluut geval van Win-win en iedereen happy!
 

Hoe vraag je de subsidie aan?

Kijk voor alle richtlijnen op de website van Agentschap SZW.


Meer informatie?

Wil je meer informatie om te bekijken of deze subsidie interessant kan zijn voor je, neem dan contact op met ons!

 

Ben er snel bij, want het is zo 25 november!

Happy at work